Zdraví zprávy

Informace o zdraví

Tradiční Setkání lékařů a odborníků Ovosan 2010

Napsal admin • Čvc 19th, 2010 • Rubrika: Nemocnice

Odborníci v kongresovém centru Top Hotelu Praha diskutovali na aktuální téma: Biologicky aktivní fosfolipidy – jejich účinky a využití. Pod záštitou společnosti Areko se uskutečnil odborný seminář lékařů a vědeckých pracovníků, kteří se podílejí na výzkumu a testování biologicky aktivních fosfolipidů (BAF). Odborníci se sešli v Top Hotelu Praha a během čtyřhodinového setkání si vzájemně vyměňovali své dosavadní teoretické poznatky i praktické zkušenosti.

Letošního ročníku Setkání lékařů a odborníků Ovosan 2010 se zúčastnilo na padesát posluchačů, kteří měli možnost se v rámci programu podělit o své vlastní zkušenosti s BAF, položit dotazy přednášejícím či diskutovat nad výsledky svých kolegů.

Blok odborných příspěvků odstartoval zástupce ze Slovenska RNDr. Jozef Hatok, PhD. z JLF Ústavu lekárskej biochemie v Martině, a to studií na téma: „Sledování účinků biologicky aktivních fosfolipidů na nativních nádorových buňkách“. Na tato úvodní slova v průběhu večera navázal i MUDr. Anton Dzian, z Chirurgické kliniky FN v Martině, který plénum informoval o cytoprotektivním účinku biologicky aktivních fosfolipidů při ischemii mozku a střeva. Oba odborníci se shodli, že tento výzkum je teprve na svém počátku a do budoucna bude vyžadovat ještě spoustu času i erudice, aby se získalo co nejvíce nových vědeckých poznatků. Nicméně již dílčí výsledky jasně naznačují velký potenciál biologicky aktivních fosfolipidů v boji s nádorovým onemocněním.

O poznatky ze svého výzkumu se poté s posluchači podělila doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc. z Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK, která odbornému plénu přednesla velmi zajímavé závěry týkající se vlivu biologicky aktivních fosfolipidů na myším modelu. Vědecký pracovník, imunolog MVDr. Martin Faldyna, PhD. z VÚVeL Brno poté plénum informoval o závěrech výzkumu na téma: „Vliv biologicky aktivních fosfolipidů na průběh bakteriálního zánětu plic na prasečím modelu“. Obě studie shodně potvrdily pozitivní účinky působení zkoumané látky BAF a nižší poškození zkoumaných tkání.

V druhé polovině setkání prezentovali praktické výsledky onkologičtí lékaři i zástupci z oblasti dermatologie. Posledně jmenovaní nezávisle na sobě aplikovali biologicky aktivní fosfolipidy při léčbě kožních onemocnění u svých pacientů. Odborníci přednášku ilustrovali sérií fotografií, které všem ukazovaly zajímavé výsledky, kdy zprvu výrazně viditelné onemocnění v obou případech zřetelně ustoupilo, a to právě po užívání preparátu BAF.

Poté se slova ujal MUDr. Ladislav Slováček, PhD., z Fakulty vojenského zdravotnictví, který se dlouhodobě věnuje kvalitě života onkologicky nemocných pacientů. MUDr. Slováček poukázal na těžkosti, se kterými se onkologicky nemocní pacienti potýkají ve svém běžném životě. Na Onkologické klinice FN v Hradci Králové se dlouhodobě shromažďují data získaná formou dotazníků kvality života, a to za vstřícné spolupráce samotných pacientů. Získané informace mají posloužit vědcům jako platforma pro probíhající výzkum a poté i aplikovanou léčbu.

V závěru setkání vystoupila MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. primářka Mamma centra v Praze, která v bodech shrnula své praktické poznatky z aplikace biologicky aktivních fosfolipidů, podávaných souběžně s klasickou léčbou onkologických pacientů. Potvrdila tím závěry ostatních přednášejících kolegů, které na akci v Top Hotelu Praha zazněly. MUDr. Skovajsová v rámci svého vystoupení položila odbornému plénu řadu dotazů, které odstartovaly živou diskuzi. MUDr. Peter Bednarčík, CSc. z Fakulty vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové doplnil svým příspěvkem poznatky vycházející z desetileté praktické zkušenosti s podáváním aktivních fosfolipidů v rámci podpůrné léčby u onkologických pacientů. Přítomní se v následné diskusi shodli, že biologicky aktivní fosfolipidy v současnosti hrají svou pozitivní úlohu, a to nejen jako podpůrný prostředek při léčbě onkologických pacientů, ale i při celé řadě dalších zdravotních problémů a jejich pozice se v aplikované medicíně neustále posiluje a další vývoj a výzkum v této oblasti je smysluplný a perspektivní.


admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku