Zdraví zprávy

Informace o zdraví

Na Klinice kardiologie IKEM dostal dnes pacient s implantovaným přístrojem nový systém vzdálené kontroly, který umožňuje sledovat jeho stav on-line

Napsal admin • Čvc 19th, 2010 • Rubrika: Nemoci

Praha, 24. 6. 2010 Na Klinice kardiologie IKEM byl dnes předán pacientovi s implantovaným kardioverterem-defibrilátorem další systém pro vzdálenou kontrolu přístroje, CareLink firmy Medtronic. Tento systém umožňuje vzdálenou kontrolu implantovaného přístroje v předem naplánovanou dobu i sledování stavu pacienta, neboť data jsou ošetřujícímu lékaři k dispozici on-line na zabezpečeném webovém rozhraní. Zahájení provozu tohoto systému v pražském IKEM představuje významné rozšíření stávajících možností dlouhodobého sledování pacientů se závažnými srdečními arytmiemi.

„Monitorování pacientů a jejich přístrojů na dálku se postupně stává běžnou praxí a představuje významný trend v rozvoji moderní medicíny. Umožňuje mít prakticky nepřetržitý dohled nad správnou funkcí implantovaných přístrojů a zdravotním stavem pacientů bez nutnosti častých kontrol v našich ambulancích, které jsou ekonomicky náročné a zatěžují pacienty i lékaře,“ říká
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM v Praze. V České republice je ročně pacientům s onemocněním srdce voperováno několik tisíc kardiostimulátorů,
kardioverterů-defibrilátorů nebo komplexních přístrojů umožňujících léčbu srdečního selhání pomocí synchronizované stimulace obou srdečních komor. Následné sledování s nutností kontroly implantovaných přístrojů bývá obvykle prováděno v pravidelných intervalech v závislosti
na závažnosti stavu pacienta v odstupu 3-12 měsíců a až dosud vždy vyžadovalo návštěvu specializovaného centra.

Systémy umožňující sledování přístrojů na dálku představují pro pacienty a lékaře zásadní pokrok. Pacienti jsou po implantaci přístroje vybaveni mobilní jednotkou, která v určených časových intervalech odečítá důležité technické parametry umožňující posouzení správné funkce přístroje
i životnost jeho baterie a dokáže včas odhalit případné technické poruchy vyžadující zásah lékaře. Zvyšuje se tak bezpečnost pro pacienta. Systém Care Link dále umožňuje získávat celou řadu cenných dat o zdravotním stavu pacienta, například informace o srdeční frekvenci, fyzické aktivitě, výskytu srdečních arytmií či hrozícím zhoršení srdečního selhání. Všechny informace jsou z přístroje anonymně a kódovaně přenášeny mobilní či pevnou telefonní sítí a lékař je má k dispozici na zabezpečené internetové aplikaci. Případné poruchy nebo informace o závažném zhoršení stavu nemocného (například vznik život ohrožující arytmie) jsou zdravotníkům doručeny okamžitě pomocí faxové zprávy, e-mailu nebo sms. V současnosti probíhá několik celosvětových klinických studií, které by měly ověřit, zda se tímto způsobem předejde řadě hospitalizací v důsledku zhoršení srdečního selhání, nebo zda se podaří léčit dříve a účinněji komorové arytmie. Současně jsou sbírána data
o ekonomické náročnosti této metody sledování nemocných v porovnání s četnými návštěvami ambulancí.

„Využití systémů umožňujících dálkové monitorování pacientů a jejich implantabilních přístrojů spojuje několik důležitých priorit naší práce,“ dodává MUDr. Kamil Sedláček z pražského IKEM, který tento systém využívá ve své každodenní praxi. „Zaručuje bezpečnost a komfort pacientů a umožňuje lepší využití ekonomických a personálních prostředků, které jsou ve zdravotnickém systému k dispozici.“

Pražský IKEM nyní budou následovat i další specializovaná kardiologická centra.


admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.