Zdraví zprávy

Informace o zdraví

Máte rakovinu prsu!

Napsal admin • Čvc 19th, 2010 • Rubrika: Nemoci

Každý den si tuto stresující informaci vyslechne řada nových pacientek, které se musí s touto nemocí naučit žít a především bojovat. Z nedávno provedeného průzkumu vyplývá, že lékaři těmto ženám nevěnovali při sdělování diagnózy dostatek času a nestihli s nimi tak dostatečně probrat všechny podrobnosti a úskalí nemoci. Pacientky pak z ordinace odcházely s pocitem, že jim zoufale chybí informace, nevěděly na koho se obrátit a s kým si o nemoci otevřeně promluvit.

Sdružení žen s rakovinou prsu ALEN
V roce 1993 bylo mimo jiné i z tohoto důvodu založeno sdružení ALEN. Tehdy byly poskytované informace o to cennější, protože před 17ti lety se o nemoci tolik nepsalo ani nemluvilo. „ALEN nemocným ženám pomáhá získat psychickou i fyzickou rovnováhu během nemoci i po náročné onkologické léčbě, zajišťuje jim rehabilitaci a podporu k tomu, aby překonaly strach a aktivně bojovaly s rakovinou.“ Říká předsedkyně sdružení paní Daniela Kelišová.
Předklinický výzkum Ovosan
ALEN ženám zprostředkovává také nové poznatky z výzkumů, zkušenosti odborníků a další informace související s nádorovým onemocněním. Sdružení se od roku 2006 také aktivně podílí na předklinickém výzkumu u přípravku Ovosan. Do projektu se ve spolupráci s Centrem preventivní a následné onkologické péče a společností Areko zapojilo celkem 20 pacientek ze tří pacientských organizací – Mammahelp, ŽAP a ALEN. Vybrané ženy pod dohledem odborníků pravidelně užívají doplněk stravy Ovosan, přičemž podklady pro závěrečné výsledky se zatím stále ještě shromažďují, protože studie dosud není ukončena. Již dnes ale víme, že pacientky se díky Ovosanu cítí subjektivně mnohem lépe a zlepšila se jejich kvalita života, což bylo jedním z cílů tohoto projektu.
Co je v léčbě rakoviny nejdůležitější?
„Léčba a možnosti vyléčení se stále zdokonalují, zlepšuje se i kvalita života onkologických pacientů, je však potřeba si vždy uvědomit, že největší šanci na vyléčení má ten, kdo přijde včas. Nejdůležitější v boji s rakovinou je prevence.“ Shrnuje své letité zkušenosti Daniela Kelišová. Sdružení ALEN proto všemi svými aktivitami i přednáškami pro zdravou veřejnost upozorňuje na rizikové faktory vzniku rakoviny a učí ženy správné preventivní návyky v podobě samovyšetřování prsu.
Důležitost preventivních prohlídek si dobře uvědomují i další odborníci, proto také od února 2010 zvedli věkovou hranici pro bezplatnou mamografickou prevenci. Ta byla doposud hrazena ženám v rozmezí od 45 do 69 let, což je nejrizikovější věková skupina. Zrušení horní věkové hranice je z pohledu prevence vítaným krokem, navíc je třeba si uvědomit, že lidé dnes běžně žijí daleko déle než v době, kdy se původní věkový limit stanovil. Sdružení ALEN spolupracuje s Aliancí žen s rakovinou prsu a všemi dalšími organizacemi, které se snaží zpřístupnit mamografický screening všem ženám, které to potřebují. Dalším společným krokem bude snaha o posunutí věkové hranice směrem dolů, protože toto onemocnění se stále častěji týká i mnohem mladších žen.
Hlavně se nevzdávat
ALEN sdružuje ženy, které o rakovině prsu ví své, každá má svůj vlastní příběh, rodinu i své sny do budoucna. Všechny však důvěrně znají onen prvotní pocit strachu, zoufalství a nejistoty, který se dostavil vzápětí po stanovení diagnózy. I ony se přesvědčily, že nejdůležitější je přijít mezi bývalé i stávající pacientky a mluvit o nemoci, léčbě i o budoucnosti.
Také Daniela Kelišová se ocitla v podobné situaci a proto všem vzkazuje: „Nezůstávejte se svým strachem a nejistotou sama a přijďte mezi nás. Osobní kontakt s ženami, které po prodělané nemoci žijí dál plnohodnotný život, je velikým povzbuzením a naše osobní zkušenosti s nemocí jsou nenahraditelné. S trochou nadsázky při našich přednáškách říkáme, že jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Tak to nevzdávejte a nedejte se, spolupracujte s lékaři, ptejte se na všechno, bojujte, je to vaše tělo, vaše zdraví, váš život!“
více na: www.ovosan.eu


admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.